Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Κύρωση με Νόμο Συμβάσεων Δωρεάς για την Προμήθεια Εξοπλισμού ΕΚΑΒ και Εγκατάσταση Ιατρικού Εξοπλισμού σε Δημόσια Νοσοκομεία

07 Ιουν, 2019
Την Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019, κυρώθηκαν με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο δύο επιμέρους συμβάσεις δωρεάς της «Πρωτοβουλίας για την Υγεία» μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι συμβάσεις αφορούν αφενός την προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού για τις αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ και αφετέρου την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού (PET/CT) σε δημόσια νοσοκομεία ανά την Ελλάδα.

Οι συμβάσεις ορίζουν το συμβατικό πλαίσιο, τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες το ΙΣΝ θα προβεί στην υλοποίηση των εν λόγω δωρεών.

Υπενθυμίζεται ότι η Πρωτοβουλία για την Υγεία του ΙΣΝ, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα €300 εκατομμύρια, αφορά την ανέγερση του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ και του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού και την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με στόχο την ενίσχυση της ιατρονοσηλευτικής φροντίδας και κατ’ επέκταση της υγείας των κατοίκων της χώρας μας.

Για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των πολιτών ως προς την πρόοδο εργασιών των δωρεών, το ΙΣΝ έχει εξ αρχής δεσμευθεί να παρέχει τακτικές τριμηνιαίες ενημερώσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Η 5η ενημέρωση αναμένεται να δημοσιευτεί στα τέλη Ιουλίου.