Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Κύρωση με Νόμο Συμβάσεων Δωρεάς για την Ενίσχυση του Νοσηλευτικού Τομέα και την Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

27 Ιαν, 2020
Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, κυρώθηκαν με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τέσσερις επιμέρους συμβάσεις δωρεάς της Πρωτοβουλίας για την Υγεία μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και του Ελληνικού Δημοσίου.
Αναλυτικότερα, πρόκειται για τις δύο επιμέρους συμβάσεις για την προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια, την υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και τη χορήγηση υποτροφιών προς το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ και τις τρεις εκπαιδευτικές νοσηλευτικές μονάδες στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Επίσης, κυρώθηκαν με νόμο οι δύο επιμέρους συμβάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για την πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και των πέντε εκπαιδευτικών προγραμμάτων αντιμετώπισης του τραύματος.

Τα πέντε προγράμματα αντιμετώπισης του τραύματος περιλαμβάνουν: 1. πρόγραμμα Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) για την εκπαίδευση φοιτητών Νοσηλευτικής, 2. πρόγραμμα εκπαίδευσης γιατρών στο μεγαλύτερο διεθνώς κέντρο τραύματος Νοσοκομείο Chris Hani Baragwanath Academic Hospital, που βρίσκεται στη Νότια Αφρική, 3. εκπαιδευτικό πρόγραμμα για χειρουργούς με τη χρήση προσομοιωτών λαπαροσκοπικής χειρουργικής και αρθροσκοπήσεων, 4. εκπαιδευτικό πρόγραμμα Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) για την εκπαίδευση των διασωστών του ΕΚΑΒ και 5. εκπαιδευτικό πρόγραμμα φοιτητών ιατρικής Advanced Trauma Life Support (ATLS).

Οι συμβάσεις ορίζουν το συμβατικό πλαίσιο, τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες το ΙΣΝ θα προβεί στην υλοποίηση των εν λόγω δωρεών.

Υπενθυμίζεται ότι η Πρωτοβουλία για την Υγεία του ΙΣΝ, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα $450 εκατομμύρια (€400 εκατομμύρια), αφορά στην ανέγερση του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ, του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΣΝ και του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ, την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού και την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με στόχο την ενίσχυση της ιατρονοσηλευτικής φροντίδας και κατ’ επέκταση της υγείας των κατοίκων της χώρας μας.