Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ίδρυση της Ακαδημαϊκής Ένωσης της Ελληνικής Διασποράς από το IIE για την ενίσχυση των διεθνών σχέσεων των υποτρόφων ΙΣΝ

11 Ιαν, 2022
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς (Greek Diaspora Fellowship Program - GDFP) ξεκίνησε το 2016 από το Institute of International Education (IIE), με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), και σε συνεργασία με το Fulbright Foundation in Greece.

Σκοπός ήταν να συμβάλει στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων, αμοιβαία επωφελών συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων στην Ελλάδα και ακαδημαϊκών σε χώρες, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Μέχρι σήμερα, έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα 123 ερευνητές από διαφορετικούς κλάδους από ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι, στο πλαίσιο του προγράμματος, συνεργάζονται με συναδέλφους τους στην Ελλάδα, σε θέματα έρευνας και διδασκαλίας.

Σήμερα, προκειμένου να εμβαθύνει και να ενισχύσει τους δεσμούς που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος υποτροφιών, το IIE εγκαινίασε την Ακαδημαϊκή Ένωση της Ελληνικής Διασποράς (Hellenic Diaspora Academic Association - HDAA). Η ίδρυση της HDAA ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2019, και διαμορφώθηκε με βάση τη συμβολή των εκάστοτε «οικοδεσποτών» και των αποφοίτων του GDFP, καθώς και συμβούλων από υφιστάμενους ακαδημαϊκούς οργανισμούς. Φέτος, η Ένωση θα απευθύνει πρόσκληση για την εγγραφή μελών και θα εγκαινιάσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας.

«Το IIE είναι ένας από τους στενότερους και πιο μακροχρόνιους συνεργάτες του Ιδρύματος», ανέφερε η Ελένη Αγουρίδη, Μέλος της Διεύθυνσης Δωρεών του ΙΣΝ, σε μία εκδήλωση, με αφορμή τη σύσταση της νέας ομάδας, στις 11 Ιανουαρίου. «Η υποστήριξη του ΙΣΝ στο GDFP αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Ιδρύματος να προωθήσει τη συνεργασία και την αμοιβαία παραγωγική διεθνή ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και πολιτισμού».