Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Η δεύτερη τμηματική προθεσμία της κατασκευής του ΚΠΙΣΝ ολοκληρώθηκε με επιτυχία

29 Ιουλ, 2014
Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ανακοινώνει ότι, μετά από 10 μήνες εντατικών εργασιών από την επίτευξη της πρώτης τμηματικής προθεσμίας, τον Σεπτέμβριο του 2013, και με πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δεύτερη τμηματική προθεσμία της κατασκευής του ΚΠΙΣΝ. Η εν λόγω τμηματική προθεσμία αφορά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού των κτιρίων που θα φιλοξενούνται στο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε κατά 100 τοις εκατό ο φέρων οργανισμός (ανωδομή) από οπλισμένο σκυρόδεμα και δομικό χάλυβα των κτιρίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και των κτιρίων του Πάρκου. Παράλληλα, στο εσωτερικό των κτιρίων βρίσκονται σε εξέλιξη ηλεκτρομηχανολογικές και αρχιτεκτονικές εργασίες, ενώ πραγματοποιούνται οι εργασίες τελικής διαμόρφωσης και φύτευσης του Πάρκου. 

Σημειώνεται ότι, η πρώτη τμηματική προθεσμία επιτεύχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 και περιλάμβανε την ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφών, την κατασκευή της θεμελίωσης των κτιρίων της ΕΛΣ, της ΕΒΕ και του κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων επί τσιμεντοπασάλων, καθώς και των κτιρίων του Πάρκου. Περιλάμβανε, επίσης, την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης του λόφου, γεγονός που προϋπέθετε την αναγκαία εξυγίανση του υπεδάφους με χαλικοπασάλους, την επίχωση, τη διαμόρφωση τοίχων αντιστήριξης, την ολοκλήρωση δεξαμενής άρδευσης, καθώς και τη διεξαγωγή των εργασιών θεμελίωσης του κτιρίων του Πάρκου και του κτιρίου απορριμμάτων.

Μέσα στους 23 μήνες που έχουν μεσολαβήσει από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του ΚΠΙΣΝ, έχει ολοκληρωθεί η θεμελίωση, η αντισεισμική προστασία των κτιρίων, η κατασκευή  του κελύφους εξ οπλισμένου σκυροδέματος των κτιρίων κατά 100%, ως και η κατασκευή του λόφου. Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή των στοιχείων του ενεργειακού στεγάστρου.

Το επόμενο βήμα στη διαδικασία κατασκευής περιλαμβάνει την έναρξη της ανέγερσης του ενεργειακού στεγάστρου, το φθινόπωρο του 2014, με την ολοκλήρωσή της να τοποθετείται στις αρχές του 2015. Επίσης, από τον Σεπτέμβριο του 2014 θα συνεχιστεί σταδιακά η φύτευση των υπόλοιπων δέντρων του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, ενώ τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει η φύτευση των θάμνων. 

Υπενθυμίζεται ότι, η κατασκευή του ΚΠΙΣΝ υλοποιείται από την Κοινοπραξία Salini Impregilo-Τέρνα και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016, οπότε το έργο θα παραδοθεί ως δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

Το ΚΠΙΣΝ σε αριθμούς:

•1.100 άνθρωποι εργάζονται σήμερα στο εργοτάξιο για την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ 

•23 μέτρα είναι το μέγιστο ύψος του κτιρίου της ΕΒΕ

•29 μέτρα είναι το ύψος του πύργου της σκηνής της ΕΛΣ

•32 μέτρα είναι το υψηλότερο σημείο του φυτεμένου δώματος, ενώ 16 μέτρα το υψηλότερο σημείο του λόφου

•1.200 δένδρα και 320.000 θάμνοι θα τοποθετηθούν συνολικά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, ενώ 97 δέντρα έχουν ήδη τοποθετηθεί στο χώρο από το Μάιο του 2014

•1.400 θέσεις θεατών θα βρίσκονται στην Κεντρική Αίθουσα και 400 στην Πειραματική Σκηνή της ΕΛΣ

•323 σεισμικοί μονωτές έχουν τοποθετηθεί κάτω από τα κτίρια της ΕΒΕ και της ΕΛΣ

•10 γερανοί κατασκευάζουν σήμερα το ΚΠΙΣΝ

•68 μέτρα είναι το ύψος του μεγαλύτερου γερανού

•500 μηχανήματα διαφόρων τύπων χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της κατασκευής

•€ 566.000.000 το ύψος της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος