Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Έρευνα ΕΛΙΑΜΕΠ για τις Επιπτώσεις της Κρίσης στην Υγεία στην Ελλάδα

10 Νοε, 2014
Ο Ευρωπαϊκός οργανισμός Eurofound παρουσίασε την πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε για τις επιπτώσεις της κρίσης στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Το Παρατηρητήριο για την Κρίση, μία πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) την οποία υποστηρίζει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προετοίμασε την Έκθεση για την Ελλάδα.

Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος ήταν να καταγράψει τις επιπτώσεις της κρίσης στην δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, καθώς και να αναδείξει βέλτιστες πρακτικές και πρωτοβουλίες που μπορούν να εφαρμοστούν στη διοίκηση των μονάδων υπηρεσιών υγείας κατά τη διάρκεια της κρίσης που να συμβάλλουν στην αναβάθμισή τους, σε μια περίοδο που οι πόροι χρηματοδότησής τους έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Το Παρατηρητήριο για την Κρίση δημιουργήθηκε προκειμένου να παρακολουθεί στενά τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

H πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.