Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ένα Νέο Πρόγραμμα Διεθνούς Ανταλλαγής για Έλληνες Φοιτητές

20 Αυγ, 2019
Ο τομέας της παιδείας αποτελεί έναν από τους τέσσερις θεμελιώδεις τομείς δράσεις του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας καθώς και της ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών.
Το Ίδρυμα υποστηρίζει πολυετή προγράμματα που παρέχουν την ευκαιρία σε Έλληνες, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας και της δημοσιογραφίας, να εκπαιδευτούν πλάι σε κορυφαίους επαγγελματίες του εκάστοτε χώρου από τις ΗΠΑ. Επίσης, ενισχύει προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα σε διδακτικό προσωπικό της ελληνικής διασποράς να επιστρέψει στην Ελλάδα για να συνεργαστεί με ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μετατρέποντας το φαινόμενο του brain drain σε ένα ρεύμα διεθνούς πνευματικής κινητικότητας.

Ένα πρόγραμμα διεθνούς ανταλλαγής μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς και ακόμη περισσότερο σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη περίπτωση των μαθητών, μπορεί να τους επηρεάσει σημαντικά, εξοπλίζοντάς τους με θετικές εμπειρίες και δεξιότητες που θα τους συνοδεύουν για μία ολόκληρη ζωή. Με την υποστήριξη μίας νέας δωρεάς του ΙΣΝ, το Global Citizen Scholarship Program του AFS Intercultural Programs θα δώσει την ευκαιρία σε 50 μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου από την Ελλάδα να περάσουν ένα εξάμηνο στο εξωτερικό, στο πλαίσιο ενός προγράμματος διεθνούς ανταλλαγής, αναπτύσσοντας έτσι τις διαπολιτισμικές δεξιότητές τους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες μαθητές, που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ήταν σε θέση να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα τέτοιου είδους. Θα δοθεί προτεραιότητα σε συμμετέχοντες που προέρχονται από μη προνομιούχα περιβάλλοντα με κριτήριο το χαμηλό οικογενειακό εισόδημά τους.

Το ΙΣΝ παρέχει υποστήριξη για την υλοποίηση ενός τριετούς πιλοτικού προγράμματος, ενώ ο οργανισμός AFS ευελπιστεί να συνεχίσει το πρόγραμμα και μετά τη λήξη της πιλοτικής φάσης.