Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Δωρεά του ΙΣΝ στο Worldwide Hospice Care Alliance για την Εκπόνηση Μελέτης στον Τομέα της Παρηγορητικής Φροντίδας στην Ελλάδα

22 Μαΐ, 2018
Τη Δευτέρα, 21 Μαΐου, 2018, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής για την ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένης στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της παρηγορητικής φροντίδας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του τομέα της παρηγορητικής φροντίδας στην Ελλάδα, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του μη κυβερνητικού οργανισμού Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA).

Η Επιτροπή συστάθηκε στο πλαίσιο της δωρεάς του ΙΣΝ προς το WHPCA για την υλοποίηση μελέτης σκοπιμότητας που θα συμβάλλει στον καθορισμό των αναγκών στον τομέα παρηγορητικής φροντίδας σε όλη τη χώρα και στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής στον τομέα.

Το ΙΣΝ έχει πραγματοποιήσει δωρεές για την προαγωγή και τη βελτίωση της παροχής ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας στην Ελλάδα και διεθνώς, με πιο πρόσφατη τη δωρεά του για την ολοκλήρωση του Ξενώνα Ανακουφιστικής Φροντίδας της «Γαλιλαίας» που προσφέρει δωρεάν, ολοκληρωμένη και συνεχή ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς με καρκίνο σε τελικό στάδιο, καθώς και στις οικογένειές τους, με στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής.