Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Δικηγορική Σύνοδος για Θέματα που Αφορούν το Διεθνές Δίκαιο, με Πραγματικό Αντίκτυπο

30 Αυγ, 2019
Αυτή την εβδομάδα, περισσότεροι από εκατό κορυφαίοι εμπειρογνώμονες του διεθνούς δικαίου—δικηγόροι, εν ενεργεία και συνταξιούχοι δικαστές και καθηγητές— συγκεντρώθηκαν προκειμένου να συζητήσουν καίρια διεθνή θέματα και να εκδώσουν ψηφίσματα που θα καθοδηγήσουν τις απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα.

Κάθε δύο χρόνια, το Institut de Droit International, ο διακεκριμένος οργανισμός διεθνούς δικαίου, πραγματοποιεί μία σύνοδο ολομέλειας, στην οποία συζητούνται παγκόσμια θέματα υψίστης σημασίας και εκδίδονται ψηφίσματα. Η φετινή σύνοδος, η οποία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ολοκληρώνεται στη Χάγη την Παρασκευή, 30 Αυγούστου.

Οι φετινοί θεματικοί άξονες είναι: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της πολιτιστικής πολυμορφίας», «Το Διεθνές Δίκαιο και οι φυσικές καταστροφές», «Διαφθορά και Επενδύσεις», «Ισότητα των διαδίκων ενώπιον των διεθνών επενδυτικών δικαστηρίων», και «Τα ανθρώπινα δικαιώματα και το νομικό καθεστώς των προσώπων, οι οικογενειακές σχέσεις και οι συναλλαγές σε διασυνοριακές καταστάσεις».

Το Institut de Droit International ιδρύθηκε στο Βέλγιο το 1873, και είναι αφιερωμένο στη μελέτη και την κωδικοποίηση του διεθνούς δικαίου. Το 1904, του απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.