Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Διευρύνοντας την Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας στις ΗΠΑ

05 Μαρ, 2020
Η ανακουφιστική φροντίδα στοχεύει στην ανακούφιση των ασθενών που ζουν με σοβαρές ασθένειες και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ίδιων και των οικογενειών τους. Αποστολή του Center to Advance Palliative Care (Κέντρο για την Προώθηση της Ανακουφιστικής Φροντίδας – CAPC) είναι να καταστήσει αυτό το είδος φροντίδας ευρύτερα προσβάσιμο σε ασθενείς σε όλες τις ΗΠΑ. Ενώ παράλληλα σημαντικό μέρος της αποστολής του αφορά στην εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας που εργάζονται καθημερινά με ασθενείς που ζουν με σοβαρές ασθένειες.

Εδώ κι έναν χρόνο, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το CAPC κατάφερε να επεκτείνει τις υπηρεσίες online εκπαίδευσης σε γιατρούς και νοσηλευτές. Μέχρι και πριν λίγο καιρό, η ιστοσελίδα έδινε τη δυνατότητα παρακολούθησης κατά μέσο όρο 9.000 μαθημάτων CAPC κάθε μήνα. Με το λανσάρισμα της νέας ιστοσελίδας, ο μηνιαίος μέσος όρος ανέβηκε στα 12.000. Από το 2015, το CAPC έχει εκπαιδεύσει συνολικά πάνω από 50.000 γιατρούς.

Με την υποστήριξη του ΙΣΝ, το CAPC δημιούργησε εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου, όπως ογκολόγους, και σε διαφορετικές ομάδες ασθενών, όπως ασθενείς με άνοια. Άλλα προγράμματα στοχεύουν στους κλινικούς ιατρούς, προκειμένου να λαμβάνουν ασφαλείς αποφάσεις σε ό,τι αφορά τη συνταγογράφηση οπιοειδών. Η πλατφόρμα επανασχεδιάστηκε για τη διευκόλυνση των επισκεπτών της σελίδας. Το CAPC συνεχίζει να ενημερώνει την πλατφόρμα με νέες λειτουργίες και χαρακτηριστικά.

Το CAPC ιδρύθηκε το 1999, αρχικά ως Εθνικό Γραφείο Προγραμμάτων του Robert Wood Johnson Foundation. Το ΙΣΝ παρείχε και στο παρελθόν υποστήριξη στον οργανισμό στην προσπάθειά του να διευρύνει τις υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Το Ίδρυμα έχει επίσης υποστηρίξει τις προσπάθειες για διεύρυνση της ανακουφιστικής φροντίδας στην Ελλάδα, όπως ενδεικτικά με τη στήριξη για την υλοποίηση μελέτης των αναγκών στην Ελλάδα που συντονίστηκε από την Παγκόσμια Ένωση Υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας.