Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Βουλευτής για μία Ημέρα

26 Φεβ, 2020
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα» που υλοποιείται από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), διοργανώνεται στις 7 Μαρτίου 2020 η πρώτη Προσομοίωση Λειτουργίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, με τη συμμετοχή 100 νέων, ηλικίας 22-30 ετών.
Θα προηγηθεί, στις 5 και 6 Μαρτίου, workshop με τη συμμετοχή 50 κάθε φορά νέων, με στόχο την εξοικείωσή τους με τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, επερωτήσεις, επίκαιρες επερωτήσεις) καθώς και με τις διαδικασίες νομοθέτησης. Στη διαδικασία, πια, της προσομοίωσης, οι 100 νέοι πολίτες, ερχόμενοι σε άμεση επαφή με βουλευτές του Κοινοβουλίου, θα ζήσουν σε πραγματικό χρόνο την πραγμάτωση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών.
  
Μέσα από ένα δημιουργικό παιχνίδι ρόλων, σκοπός της προσομοίωσης είναι να γίνει αντιληπτός ο τρόπος σύγκλησης, οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, να κατανοηθούν τα είδη των αρμοδιοτήτων της Βουλής και, τέλος, να αναπαρασταθεί δημιουργικά μέρος της εργασίας των Επιτροπών της Βουλής καθώς και των κοινοβουλευτικών συνόδων.
  
Η συμμετοχή στις δράσεις είναι δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, επισκεφθείτε το www.syntagmawatch.gr