Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ashoka ημέρα διαμορφωτών αλλαγής

10 Ιουν, 2014
Στις 12 & 13 Μαΐου, ο δωρεοδόχος του ΙΣΝ Ashoka διοργανώνει την ημέρα των Ashoka διαμορφωτών αλλαγής, μια ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για την κοινωνική καινοτομία στο Παρίσι.

Ο Ashoka θα καλέσει το κοινό να συζητήσει, να καινοτομήσει και να φανταστεί τα νέα όρια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη και τους ρόλους των κοινωνικών επιχειρηματιών, επιχειρήσεων, δημόσιων οργανισμών και των μέσων ενημέρωσης σε αυτή την εξέλιξη. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί σε ζητήματα πολύ σχετικά με την εργασία του ΙΣΝ, όπως: Πώς να δημιουργήσουμε νέες συνέργειες και να προκαλέσουμε συλλογική επιρροή, πώς να οικοδομήσουμε ένα νέο οικοσύστημα για να διευκολύνουμε την κοινωνική / επιχειρηματική/ δημόσια συνύπαρξη και πώς να καλλιεργήσουμε μια νέα γενιά διαμορφωτών αλλαγής. Στις 12 & 13 Μαΐου, ο δωρεοδόχος του ΙΣΝ Ashoka διοργανώνει την ημέρα των Ashoka διαμορφωτών αλλαγής, μια ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για την κοινωνική καινοτομία στο Παρίσι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δωρεά, πατήστε εδώ.