Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

7η Τακτική Συνάντηση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την «Πρωτοβουλία για την Υγεία» του ΙΣΝ

21 Μαρ, 2019
Σήμερα, Πέμπτη 21 Μαρτίου, 2019 πραγματοποιήθηκε η έβδομη κατά σειρά συνάντηση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την «Πρωτοβουλία για την Υγεία» του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Η σημερινή ημέρα συμπίπτει με την επέτειο ενός έτους από την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας.

Από την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας έχουν σημειωθεί εξελίξεις που αφορούν στο σύνολο της πρωτοβουλίας καθώς και τις επιμέρους δωρεές. Αναλυτικότερα, στους μήνες που ακολούθησαν την υπογραφή, ορίστηκε από το ΙΣΝ ομάδα συνεργατών-συμβούλων για τον βέλτιστο σχεδιασμό των έργων. Επίσης, κυρώθηκε με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δημοσίου και η σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Πρωτοβουλία για την Υγεία Α.Ε.», για τον συντονισμό και την υλοποίηση των έργων μέχρι και την παράδοσή τους στο Ελληνικό Δημόσιο, όπου και θα πάψει να υφίσταται.

Δημιουργήθηκε, επίσης, Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Δημοσίου με το ΙΣΝ, η οποία συνεδριάζει τακτικά για την αποτελεσματική σύμπραξη των εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα, και κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από την υπογραφή μνημονίου έως σήμερα, έχει σημειωθεί πρόοδος στα έργα των επιμέρους δωρεών, που αναλύονται εκτενώς στις τριμηνιαίες ενημερώσεις που δημοσιεύει το ΙΣΝ, με σκοπό την έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών. (, και 3η Τακτική Τριμηνιαία Ενημέρωση).

Στην Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Γραφείου του Πρωθυπουργού, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του ΕΚΑΒ, του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α., της εταιρείας Hill International που έχει αναλάβει το Project Management για τα έργα υποδομής, και του ΙΣΝ.

Υπενθυμίζεται ότι, αντίστοιχα, Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Δημοσίου με το ΙΣΝ είχε συσταθεί και συνεδρίαζε τακτικά κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), μέχρι την παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο, διασφαλίζοντας την ομαλή συνεργασία μεταξύ όλων των μερών.

Σύντομα θα ακολουθήσει και η 4η Τακτική Τριμηνιαία Ενημέρωση.