Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

30 Ιουνίου 2009 - Εκδήλωση του Ιδρύματος για την Παιδεία

01 Ιουλ, 2009
Ως συνέχεια της περυσινής εκδήλωσης προγραμματίστηκε για φέτος μια αντίστοιχη εκδήλωση, με σκοπό να προβληθούν οι δράσεις του Ιδρύματος και άλλων οργανισμών, στον τομέα της Παιδείας...
Ως συνέχεια της περυσινής εκδήλωσης για  τις δράσεις του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»  στον τομέα της Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας, προγραμματίστηκε για φέτος μια αντίστοιχη εκδήλωση, με σκοπό να προβληθούν οι δράσεις του Ιδρύματος και άλλων οργανισμών, στον τομέα της Παιδείας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε  στις 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη, και περιλάμβανε συνάντηση εργασίας μεταξύ εκπρoσώπων Βιβλιοθηκών, Σχολείων, Πανεπιστημίων/Ερευνητικών Κέντρων, αλλά και παρουσίαση η οποία αφορούσε τις «Βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της Εκπαίδευσης ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη συνεργασιών».

  

Ομιλία του κ. Ανδρέα Δρακόπουλου, Προέδρου του Δ.Σ. του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος