Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Μάθετε για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο New York Stem Cell Foundation από τους Ίδιους τους Εκπαιδευόμενους

Μαθητές Λυκείου, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν τώρα όλοι την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τον κόσμο της επιστήμης των βλαστικών κυττάρων, μέσω των προγραμμάτων αμειβόμενης θερινής πρακτικής άσκησης στο New York Stem Cell Foundation (NYSCF).

Οι εκπαιδευόμενοι θα μυηθούν στα μυστικά της εργαστηριακής έρευνας, στη μηχανική λογισμικού, στην επιστήμη δεδομένων και στη διοίκηση.

Παρακολουθήστε το βίντεο για να δείτε τους συμμετέχοντες στο περσινό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του NYSCF, να μιλούν για την εμπειρία τους. Η διαδικασία αιτήσεων για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του 2021 θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 19 Φεβρουαρίου.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποστηρίζει τα προγράμματα εκπαίδευσης και επικοινωνίας του έργου του NYSCF, συμπεριλαμβανομένου του Θερινού Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, με στόχο την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη των βλαστικών κυττάρων.