Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ένα Απόγευμα με τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (ΣΚΕΠ) στο ΙΣΝ

Πως είναι για σένα η ζωή; Η κοινωνική ένταξη και η συνεργασία είναι απόρροια της ενσυναίσθησης και η ενσυναίσθηση, με τη σειρά της, γεννιέται από το μοίρασμα κοινών εμπειριών. Αλλά κάποιες εμπειρίες είναι πιο δύσκολες να τις μοιραστείς από ό,τι άλλες.

Ο Βαγγέλης, ο Κωνσταντίνος, ο Παναγιώτης, η Ηλιάνα και η Θάλεια από τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (ΣΚΕΠ), δωρεοδόχος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), επισκέφθηκαν τα γραφεία μας την προηγούμενη Παρασκευή για να μοιραστούν μαζί μας την πολύτιμη γνώση τους και να μας δώσουν την ευκαιρία να αφουγκραστούμε καλύτερα πώς είναι η ζωή για κάποιον άνθρωπο που έχει κάποια είδους αναπηρία.

Η ζωή στην Ελλάδα για κάποιον που έχει κάποια σωματική αναπηρία στην Ελλάδα, ο καθημερινός αγώνας αλλά και τα επιτεύγματα ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης που κάναμε με τον ΣΚΕΠ. Οι βιωματικές ασκήσεις πάνω στα καθημερινά εμπόδια και τους κινδύνους που καλείται να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία μας έδωσαν μια πιο σαφή εικόνα και ανέδειξαν το πλήθος κατορθωμάτων και διαθέσιμων ευκαιριών. Η εμπειρία αυτή πυροδότησε έναν γόνιμο διάλογο αναφορικά με τις βελτιώσεις και τις αλλαγές που μπορούν να γίνουν. Λάβαμε σημαντικές προτάσεις από τους συνεργάτες μας στον ΣΚΕΠ, για το πως θα βελτιώσουμε περαιτέρω την προσβασιμότητα των ανθρώπων με αναπηρία σε εκδηλώσεις που διοργανώνουμε όπως το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του ΙΣΝ. Η δέσμευσή μας να δημιουργούμε υποδομές που επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα στο σύνολο της κοινωνίας και που είναι προσβάσιμες από όλους, έχει αποτυπωθεί μέσω των διεθνούς επιπέδου, βέλτιστων πρακτικών προσβασιμότητας που ακολουθήθηκαν στη δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η εμπειρία μας με τον ΣΚΕΠ ενίσχυσε αυτή μας τη δέσμευση.

Ο ΣΚΕΠ ιδρύθηκε το 2008 με την αποστολή να εξασφαλίσει την κοινωνική ένταξη και τις ίσες ευκαιρίες για νέους ανθρώπους με αναπηρίες. Ο ΣΚΕΠ εφαρμόζει δύο είδη προγραμμάτων: εκστρατείες ευαισθητοποίησης/εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία, και «διαδραστικά» προγράμματα, τα οποία απευθύνονται στο ευρύ κοινό, όπως αυτό που πραγματοποίησαν στο γραφείο μας. Το ΙΣΝ έχει διαχρονικά ενισχύσει το έργο του ΣΚΕΠ, μέσω της πολύχρονης υποστήριξης της έκθεσης «Αποτυπώματα» και των συμπληρωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με έμφαση στην προσβασιμότητά τους σε παιδιά από υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής. Η έκθεση παρουσιάζει πίνακες που δημιουργήθηκαν από παιδιά, τα οποία προέρχονται από ιδρύματα κοινωνικής φροντίδας, σε συνεργασία με παιδιά από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.