Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Δημιουργία και καλλιέργεια μόνιμων συνεργασιών στην ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω του Greek Diaspora Fellowship Program

Το Greek Diaspora Fellowship Program – GDFP (Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς), το οποίο ξεκίνησε από το Institute of International Education (IIE) με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και σε συνεργασία με το Fulbright Foundation Greece, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων, αμοιβαία επωφελών συνεργασιών μεταξύ ακαδημαϊκών από διεθνή και ελληνικά πανεπιστήμια. Τρεις υπότροφοι του GDFP, που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, τόσο σε επίπεδο έρευνας και κατάρτισης προγραμμάτων σπουδών όσο και στην καθοδήγηση μεταπτυχιακών φοιτητών, μιλούν για την εμπειρία τους και αναλύουν πώς αναπτύχθηκαν οι μεταξύ τους δεσμοί που συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

«Η συνεργασία με διεθνή ερευνητικά προγράμματα, όπως αυτό, είναι ένα σημαντικό βήμα προς την προώθηση ανακαλύψεων που έχουν τη δυνατότητα να μετασχηματίσουν την κλινική περίθαλψη διεθνώς». – Αλεξάνδρα Τουρουτόγλου

«Η συμμετοχή στο πρόγραμμα μού άνοιξε νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και με τα δύο ιδρύματα που με φιλοξένησαν στην Αθήνα και στα Ιωάννινα αντίστοιχα, ενώ μου έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστώ με νεότερους ερευνητές (όπως διδακτορικούς φοιτητές). Παράλληλα ο αντίκτυπος των ερευνητικών κατευθύνσεων που προέκυψαν μέσα από αυτή τη διαδικασία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα».  – Παναγιώτης Κεβρεκίδης

«Το GDFP και παρεμφερή προγράμματα χτίζουν γέφυρες συνεργασίας με πολλαπλά οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Και μπορεί η χειροπιαστή σημασία των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της υποτροφίας να είναι σημαντική, υπάρχει παράλληλα, ωστόσο, και ένας μακροπρόθεσμος αντίκτυπος σε πολιτισμικό επίπεδο, η αξία του οποίου δεν μπορεί να παραγνωριστεί». – Δρ Κωνσταντίνος Κ. Κουρσάρης