Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Βελτιώνοντας την καθημερινότητα παιδιών με αναπηρία στην Ουγκάντα

Εκείνη την εποχή μπορεί να έφτανα στο σημείο να εκτονώσω τον θυμό μου στο παιδί μου γιατί ήμουν δυστυχής και σε κατάθλιψη.
Γονιός παιδιού με αναπηρία, καθώς ανατρέχει στην περίοδο πριν συμμετάσχει στο πρόγραμμα του Kyaninga Child Development Centre (KCDC).

Το KCDC, που λειτουργεί σε διαφορετικές περιοχές της Ουγκάντα, έχει ως αποστολή τη βελτίωση της ζωής παιδιών με αναπηρία, συμβάλλοντας στην αλλαγή νοοτροπίας της κοινότητας απέναντι στην αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης και της νοοτροπίας των ίδιων των γονιών. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε μια δωρεά διάρκειας ενός έτους από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), η οποία υποστήριξε την υλοποίηση συνεδριών και αποκατάστασης του KCDC. Οι συνεδρίες που απευθύνονταν σε παιδιά με αναπηρία στην περιοχή Rwenzori της Ουγκάντα είχαν στόχο να τα βοηθήσουν να επιτύχουν αναπτυξιακά ορόσημα, να εγγραφούν στο σχολείο, να απολαύσουν μια βελτιωμένη ποιότητα ζωής και να διασφαλίσουν πρόσβαση σε μελλοντικές ευκαιρίες. Το KCDC ευελπιστεί να ενδυναμώσει τους φροντιστές, ώστε να γίνουν καταλύτες αλλαγής, βελτιώνοντας την κατανόηση και περιορίζοντας το στίγμα που συνοδεύει την αναπηρία στις εκάστοτε κοινότητές τους.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα παρείχε υποστήριξη στους φροντιστές, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν οι ίδιοι θεραπεία στο σπίτι στα παιδιά με αναπηρία, για την επανεγγραφή των παιδιών σε σχολεία με νευροτυπικούς μαθητές, για την ανεξαρτητοποίησή τους σε καθημερινές δραστηριότητες, όπως το φαγητό και το μπάνιο, καθώς και εξειδικευμένο εξοπλισμό σε οικογένειες, όπως αναπηρικά αμαξίδια και μηχανήματα για ασκήσεις βάδισης που βοηθούν στη βελτίωση της κινητικότητας. Οι φροντιστές έλαβαν, επίσης, εκπαίδευση για τη διαχείριση συγκεκριμένων σοβαρών καταστάσεων, όπως ο υποσιτισμός και η επιληψία, και εντάχθηκαν σε ομάδες υποστήριξης που σχετίζονται με συγκεκριμένες αναπηρίες, όπως η δισχιδής ράχη και το σύνδρομο Down. Ο οργανισμός προσέγγισε επαγγελματίες υγείας, θρησκευτικούς και τοπικούς ηγέτες και γονείς μέσω συναντήσεων ευαισθητοποίησης.

Μετά από έξι μήνες υλοποίησης του προγράμματος, οι συμμετέχοντες ανέφεραν βελτίωση της ποιότητας ζωής τους κατά 25%.

1.813
παιδιά με αναπηρία έχουν επωφεληθεί από εξατομικευμένες υπηρεσίες αποκατάστασης που υποστηρίζονται με δωρεά του ΙΣΝ
26.572
θεραπευτικές συνεδρίες για παιδιά με αναπηρία έχουν πραγματοποιηθεί τον τελευταίο έναν χρόνο
25%
βελτίωση στην ποιότητα ζωής των παιδιών μετά από 6 μήνες συμμετοχής στο πρόγραμμα καταγράφεται μέσω σχετικού ερωτηματολογίου

Η ενίσχυση της ένταξης και στήριξης παιδιών με αναπηρία αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της κοινωφελούς δράσης του ΙΣΝ, με δωρεές όπως μία πρόσφατη πρωτοβουλία στην Κένυα για παιδιά με αισθητηριακές αναπηρίες.