ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Το Ίδρυμα επιθυμεί να αναγνωρίσει την προσφορά των παρακάτω πρώην και νυν* συμβούλων, για το χρόνο και την ενέργειά τους.

Κωνσταντίνος Δρακόπουλος 
Γιάννης Ανδρέου
Ευτύχιος Βορίδης
Ανδρέας Βουρέκας Πεταλάς
Γεράσιμος Γιαννόπουλος
Γιάννης Γκούμας
Γιώργος Διαμαντόπουλος
Θεοκλής Ζαούτης

Κωνσταντίνος Ιορδανίδης
Παναγιώτης Κουλουβάρης*
Άδωνις Κύρου
Βασίλης Λαλιώτης*

Μαρία Νιάρχου-Gouazé 
Άννα Πουσκούρη-Reiche
Χαράλαμπος Ρούσσος*

Πρωτοπρεσβύτερος Θωμάς Συνοδινός*
Ελένη Τριανταφυλλίδη
Σταύρος Τριανταφυλλίδης†
Jerry Glazebrook*