ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Το Ίδρυμα επιθυμεί να αναγνωρίσει την προσφορά των παρακάτω πρώην και νυν συμβούλων, για το χρόνο και την ενέργειά τους.

Κωνσταντίνος Δρακόπουλος 
Γιάννης Ανδρέου
Ευτύχιος Βορίδης
Ανδρέας Βουρέκας Πεταλάς
Γεράσιμος Γιαννόπουλος
Γιάννης Γκούμας
Γιώργος Διαμαντόπουλος
Κωνσταντίνος Ιορδανίδης
Παναγιώτης Κουλουβάρης (νυν)
Άδωνις Κύρου
Μαρία Νιάρχου-Gouazé (νυν)
Άννα Πουσκούρη-Reiche
Πρωτοπρεσβύτερος Θωμάς Συνοδινός (νυν)
Ελένη Τριανταφυλλίδη
Σταύρος Τριανταφυλλίδης†

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να αναγνωρίσει τη συνεισφορά του αείμνηστου Κωνσταντίνου Νιάρχου.