Ενημέρωση για την πρόοδο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ - 10η Τακτική Ενημέρωση – Οκτώβριος 2021
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021Η παρούσα τακτική ενημέρωση είναι η 10η στη σειρά αναλυτική ενημέρωση προόδου της Πρωτοβουλίας για την Υγεία και δημοσιεύεται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του ΙΣΝ για διασφάλιση διαφάνειας και αναλυτικής πληροφόρησης της κοινωνίας, καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των έργων που εντάσσονται στην Πρωτοβουλία.

Διαβάστε ολόκληρη την αναλυτική ενημέρωση προόδου της Πρωτοβουλίας