Διασφάλιση Σίτισης για τους Κατοίκους της Νέας Υόρκης από Μικρούς Πωλητές Γευμάτων
30 Σεπτεμβρίου 2020Οι πωλητές γευμάτων μικρής κλίμακας που εργάζονται στους δρόμους της Νέας Υόρκης έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικά βοηθήματα, όπως προβλέπεται για άλλες αντίστοιχες επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, η επισιτιστική ανασφάλεια στην πόλη έχει αυξηθεί σημαντικά.

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το Street Vendor Project του Urban Justice Center συνεργάζεται με τοπικούς πωλητές για τη διάθεση άνω των χιλίων γευμάτων την εβδομάδα, στις κοινότητες του Brooklyn και του Bronx.