Το «Δημοκρατικό» Μοντέλο του Design Thinking στη Δημοσιογραφία
17 Δεκεμβρίου 2019Ο Corey Ford, Διευθυντής του Sulzberger Executive Leadership Program στο Columbia Journalism School, περιγράφει τη δημιουργική διαδικασία παραγωγής ιδεών και ιστοριών που διαμορφώνονται και δοκιμάζονται πριν τεθούν σε εφαρμογή με βάση τις ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνονται. Όπως εξηγεί ο Corey, εισηγητής της τελευταίας ενότητας του προγράμματος του iMEdD, Newsroom Essentials, η διαδικασία του design thinking που εστιάζει στον άνθρωπο μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή καινοτόμων δημοσιογραφικών εγχειρημάτων, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιωσιμότητα της δημοσιογραφίας.

Το Newsroom Essentials, ο πρώτος φετινός θεματικός κύκλος του iMEdD Ideas Zone, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Columbia.