Κλήρωση Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΚΠΙΣΝ
11 Νοεμβρίου 2019Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τις 63 θέσεις του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στο ΚΠΙΣΝ σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) και την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) για την περίοδο Δεκέμβριος 2019 - Ιούνιος 2020.

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στην ΕΒΕ και την ΕΛΣ αφορά σε έμμισθες θέσεις πρακτικής άσκησης και υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης, έμπρακτης υποστήριξης του ΙΣΝ προς το ΚΠΙΣΝ. Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΙΣΝ «Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων».

Μάθετε περισσότερα εδώ.