Κλήρωση Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΚΠΙΣΝ
11 Οκτωβρίου 2019Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, 2019, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τις 62 θέσεις του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) για την περίοδο Δεκέμβριος 2019 - Ιούνιος 2020.  Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο ΚΠΙΣΝ αφορά σε έμμισθες θέσεις Πρακτικής Άσκησης και υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης, έμπρακτης υποστήριξης του ΙΣΝ προς το ΚΠΙΣΝ. Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΙΣΝ «Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων».
 
Μάθετε περισσότερα εδώ.