Ένας Οδηγός Πολιτικής Σκέψης
25 Σεπτεμβρίου 2019

Στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος πολιτειακής εκπαίδευσης, με τίτλο «Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα», που υποστηρίζεται από το ΙΣΝ, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου οργάνωσε εργαστήρι με θέμα «Πολιτικά Κόμματα, Δημοκρατία και Δικαιώματα: Τεχνικές Σκέψης και Επιχειρηματολογίας».

Η δωρεά του ΙΣΝ περιλαμβάνει τόσο το πρόγραμμα πολιτειακής εκπαίδευσης όσο και τη δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας Syntagmawatch.gr