Υποστήριξη στο Mahachulalongkornrajavidyalaya University και σε Σχετικά Προγράμματα - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Υποστήριξη στο Mahachulalongkornrajavidyalaya University και σε Σχετικά Προγράμματα
10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Από το 2004, μέσω σειράς δωρεών, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) έχει υποστηρίξει έργα κατασκευής, αγοράς εξοπλισμού και εκπαιδευτικά προγράμματα στη Βόρεια Ταϊλάνδη, στις επαρχίες της ανατολικής Μιανμάρ και στο Λάος.

Στο Mahachulalongkornrajavidyalaya University, η υποστήριξη αφορά σε μία μικρή βιβλιοθήκη και ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο υπολογιστών. Άλλα προγράμματα, εκτός του Πανεπιστημίου, εστιάζουν στην εκπαίδευση, στις ανάγκες υγείας και ρουχισμού, και στην εξασφάλιση καθαρού, τρεχούμενου νερού σε απομακρυσμένες περιοχές.

Τα προγράμματα και η συμμετοχή του Ιδρύματος έχουν συντονιστεί από τον Phra Saneh Dhammavaro, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στη παροχή βοήθειας στους απορότερους ανθρώπους σε διάφορες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Το Mahachulalongkornrajavidyalaya University ιδρύθηκε το 1887, με σκοπό την παροχή ανώτατης εκπαίδευσης σε Βουδιστές μοναχούς, δόκιμους και τον ευρύτερο κόσμο. Το Πανεπιστήμιο είναι δημόσιο και λειτουργεί ως κέντρο για τη μελέτη των ανθρωπιστικών επιστημών. Διατηρεί 10 παραρτήματα, στα οποία περιλαμβάνεται το παράρτημα του Chiang Mai, και αρκετά ινστιτούτα-μέλη. Το Πανεπιστήμιο δίνει τη δυνατότητα σε νέους, από διαφορετικά σημεία της Ασίας, που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να φοιτήσουν σε άλλα πανεπιστήμια και να αποκτήσουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση.