16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 / Υποστήριξη Προσφύγων και ΜεταναστώνΗ αύξηση του αριθμού προσφύγων και μεταναστών αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα του 21ου αιώνα. Το ΙΣΝ έχει προσπαθήσει να βοηθήσει πρόσφυγες και μετανάστες μέσα από πλήθος προγραμμάτων, σε συνεργασία με πολλούς οργανισμούς.