Προσβασιμότητα στις Τέχνες και τον Πολιτισμό
16 Ιουλίου 2019Η υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στον τομέα των τεχνών και του πολιτισμού είναι πολυδιάστατη, ωστόσο εστιάζει όλο και περισσότερο στη βελτίωση της προσβασιμότητας. Οι δωρεές του ΙΣΝ που έχουν ως σκοπό την ενίσχυση της προσβασιμότητας, επιδιώκουν να στρέψουν το βλέμμα όχι μόνο στους ανθρώπους που έχουν σταθερή επαφή με τον πολιτισμό, αλλά ιδιαιτέρως σε όλους όσοι δεν έχουν.