Ενίσχυση Πανεπιστημίων και Πανεπιστημιακής Έρευνας
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019Μέσα στα χρόνια, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) έχει επανειλημμένως προσφέρει και εξακολουθεί να παρέχει σημαντική υποστήριξη σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ΙΣΝ έχει ενισχύσει την ίδρυση και επέκταση προγραμμάτων Ελληνικών Σπουδών σε πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα εκτός Ελλάδας, σε μία εποχή που οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι έχουν ως συνέπεια τη συνεχιζόμενη κρίση στον τομέα.