Ενδυνάμωση του Δημόσιου Διαλόγου και της Συμμετοχής των Πολιτών στα Κοινά
16 Ιουλίου 2019Η μειωμένη συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο και την πολιτική ζωή αποτελεί πρόκληση για τις δημοκρατικές κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κλίμα πόλωσης. Προσπαθώντας να αντιστρέψει αυτό το κλίμα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποστηρίζει πλήθος πρωτοβουλιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.