16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 / Δωρεές στον Τομέα της ΥγείαςΠέρα από την εν εξελίξει Πρωτοβουλία για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), οι δωρεές του Ιδρύματος έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.