30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 / Summer Nostos Festival 2019 - L.E.J