25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 / Summer Nostos Festival 2019 – Οι Δραπέτες της Σκακιέρας