27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 / Summer Nostos Festival 2019 – Γιώργος Μαργαρίτης