Διάλεξη με τίτλο «Data for Good: Data Science at Columbia» της Σειράς Brain Insight του Ινστιτούτου Zuckerman
10 Απριλίου 2019

Πώς μπορεί η επιστήμη των δεδομένων να μας βοηθήσει να επιλύσουμε πραγματικά ανθρώπινα προβλήματα, χωρίς να διακινδυνεύσουμε να λάβουμε μεροληπτικές απαντήσεις;

Σε αυτό το ερώτημα επιχείρησε να δώσει απάντηση, η τελευταία διάλεξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, της σειράς Brain Insight, στο Ινστιτούτο Zuckerman, του Πανεπιστημίου Columbia, με τίτλο «Data for Good: Data Science at Columbia» (Τα Δεδομένα για Καλό: Η Επιστήμη των Δεδομένων στο Columbia).

Στη διάλεξη μίλησε η Jeannette M. Wing, Διευθύντρια Avanessians του Data Science Institute (Ινστιτούτου Επιστήμης των Δεδομένων) και Καθηγήτρια Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Columbia.

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 9 Απριλίου, μ στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Columbia. 
 
Η σειρά διαλέξεων Brain Insight Lectures αποτελεί μία από τις δύο πρωτοβουλίες που πραγματοποιούνται στο Ινστιτούτο Zuckerman, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Η δεύτερη πρωτοβουλία, με τίτλο Πρόγραμμα Δασκάλων-Μαθητών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προσφέρει τη δυνατότητα σε δασκάλους γυμνασίου και λυκείου σε σχολεία της Νέας Υόρκης να γνωρίσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα σχετικά με τις λειτουργίες του εγκεφάλου. Στη συνέχεια μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από τη σειρά διαλέξεων και να τις εντάξουν στην παράδοση των μαθημάτων.