Αγώνες Ταχύτητας, Γνώσης και Καινοτομίας
29 Νοεμβρίου 2018Η έως σήμερα υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για το πρόγραμμα F1 in Schools στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει τρεις σημαντικούς τρόπους με τους οποίους οι στόχοι του προγράμματος συμβαδίζουν με την αποστολή του Ιδρύματος. Αν και επικεντρώνεται σε ένα τελικό προϊόν που σχετίζεται κυρίως με την επιστήμη της φυσικής, ο διαγωνισμός έχει ως στόχο να καλλιεργήσει ένα πολύ ευρύτερο σύνολο δεξιοτήτων. Μέσα από τον σχεδιασμό και την κατασκευή μικρών μοντέλων αγωνιστικών αυτοκινήτων, οι διαγωνισμοί F1 in Schools βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική, τα μαθηματικά, την επιχειρηματικότητα, το μάρκετινγκ και τη διοίκηση έργου.

Το ΙΣΝ επιδιώκει να υποστηρίζει οργανισμούς των οποίων το έργο αναγνωρίζει την αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων ως μέσο αντιμετώπισης των πολύπλοκων κοινωνικών προκλήσεων. Το έργο του Ιδρύματος περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς άξονες –την Τέχνη και τον Πολιτισμό, την Παιδεία, την Υγεία και τον Αθλητισμό, και την Κοινωνική Πρόνοια – και είναι εσκεμμένα ευρύ, καθώς το ΙΣΝ αναγνωρίζει ότι για να επιτευχθεί η πρόοδος είναι απαραίτητη η συνέργεια και σύμπλευση ανάμεσα σε όλους αυτούς τους τομείς. Όπως ακριβώς οι δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσω του προγράμματος F1 in Schools έχουν πολλαπλά οφέλη για τους συμμετέχοντες, έτσι και το ΙΣΝ επιδιώκει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες που επιφέρουν αυτό το πολλαπλασιαστικό θετικό αποτέλεσμα.

Το πρόγραμμα F1 in Schools είναι έτσι δομημένο ώστε ο αντίκτυπός του να επεκτείνεται και πέρα από το πλαίσιο του διαγωνισμού με έναν επιπλέον τρόπο που αντανακλά τη φιλοσοφία του ΙΣΝ. Το ΙΣΝ επικεντρώνεται στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των προγραμμάτων που υποστηρίζει. Ζητώντας από τις ομάδες να συγκεντρώσουν κεφάλαια, ως αναπόσπαστο κομμάτι του διαγωνισμού, οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες και εμπειρία που ξεπερνούν το πλαίσιο του διαγωνισμού. Πέρυσι, το ΙΣΝ υποστήριξε ομάδες σε 25 δημόσια σχολεία στην Ελλάδα προκειμένου να ενθαρρύνει τη συμμετοχή, ωστόσο κάθε ομάδα έπρεπε να συγκεντρώσει πρόσθετα κεφάλαια. Αν δώσεις σε έναν άνθρωπο τους πόρους να φτιάξει ένα μικροσκοπικό αγωνιστικό αυτοκίνητο F1, θα αγωνιστεί με αυτό μία φορά. Αν του μάθεις πώς να εξασφαλίζει χορηγούς για το αγωνιστικό του αυτοκίνητο, τότε θα έχει αποκτήσει υψηλού επιπέδου επιχειρηματικές ικανότητες για όλη του τη ζωή.

Το ΙΣΝ υποστηρίζει οργανισμούς που εργάζονται για να αυξήσουν την πρόσβαση στη γνώση και το πρόγραμμα F1 in Schools καθιστά ορισμένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία ενός ελίτ αθλήματος προσιτά σε ένα ευρύ κομμάτι του πληθυσμού.