13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 / Αυτοί είμαστε / Η φιλανθρωπία είναι