20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 / The SNF Agora Institute στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑΤο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) διέθεσε δωρεά $150 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μια κοινή προσπάθεια με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, με σκοπό τη δημιουργία του The Stavros Niarchos Foundation (SNF) Agora Institute, με στόχο να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και τις δημοκρατικές διαδικασίες (civic engagement) σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και ο ανοιχτός και πολιτισμένος διάλογος (civil discourse), δίχως αποκλεισμούς, ως ακρογωνιαίος λίθος μίας υγιούς δημοκρατίας.

Αντλώντας έμπνευση από την αρχαία Αγορά, η οποία αποτέλεσε την καρδιά του διαλόγου και της δημοκρατικής διακυβέρνησης της πολιτείας της Αθήνας, η δωρεά θα καταστήσει το The Stavros Niarchos Foundation (SNF) Agora Institute at Johns Hopkins University ένα ακαδημαϊκό και δημόσιο οργανισμό που συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες από τομείς όπως η πολιτική επιστήμη, η ψυχολογία, η νευροεπιστήμες, η φιλοσοφία, η ηθική, η κοινωνιολογία και η ιστορία.

Το Ινστιτούτο θα εξετάσει τη δυναμική της κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής πόλωσης και θα αναπτύξει τρόπους βελτίωσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και του πολιτικού λόγου. Επιπλέον, θα σχεδιάσει και θα αξιολογήσει μηχανισμούς για την ενίσχυση της δημοκρατίας μέσω του διαλόγου και της ενασχόλησης με τα κοινά, προσκαλώντας εμπειρογνώμονες από ποικίλα πεδία, για τη διερεύνηση νέων προσεγγίσεων σε ζητήματα που διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή.