24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 / Στιγμιότυπα της 7ης Μέρας του Summer Nostos Festival – 23 Ιουνίου 2018