21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 / Στιγμιότυπα της 4ης Μέρας του Summer Nostos Festival - 20 Ιουνίου 2018