Στιγμιότυπα της 4ης Μέρας του Summer Nostos Festival - 20 Ιουνίου 2018
21 Ιουνίου 2018