20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 / Στιγμιότυπα της 3ης Μέρας του Summer Nostos Festival – 19 Ιουνίου 2018