Στιγμιότυπα της 3ης Μέρας του Summer Nostos Festival – 19 Ιουνίου 2018
20 Ιουνίου 2018