Στιγμιότυπα της 2ης Μέρας του Summer Nostos Festival - 18 Ιουνίου 2018
19 Ιουνίου 2018