19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 / Στιγμιότυπα της 2ης Μέρας του Summer Nostos Festival - 18 Ιουνίου 2018