Στιγμιότυπα της 1ης Μέρας του Summer Nostos Festival - 17 Ιουνίου 2018
18 Ιουνίου 2018