18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 / Στιγμιότυπα της 1ης Μέρας του Summer Nostos Festival - 17 Ιουνίου 2018