Δωρεά του ΙΣΝ ύψους €24,5 εκατ. για την Υλοποίηση του Προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δωρεά του ΙΣΝ ύψους €24,5 εκατ. για την Υλοποίηση του Προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»
23 ΜΑΪΟΥ 2018Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων που στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά της Ελλάδας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ανακοινώνει νέα δωρεά συνολικού ύψους σχεδόν 24,5 εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη πρωτοβουλίας με στόχο την αναζωογόνηση του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα. Πρόκειται για το τριετές πρόγραμμα με τίτλο «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» που στόχο έχει την εκπαίδευση και υποστήριξη της νέας γενιάς αγροτών, την ενίσχυση νέων επιχειρηματιών που απασχολούνται στους κλάδους της γεωργίας και των τροφίμων, καθώς και την ενθάρρυνση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την καθοδήγηση του Rutgers University­–New Brunswick, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή (ΑΓΣ) στη Θεσσαλονίκη.