27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 / Κλήρωση για την Επιλογή Εκπαιδευόμενων για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στην ΚΠΙΣΝ ΑΕΤη Δευτέρα 23 Απριλίου, 2018, πραγματοποιήθηκε, παρουσία συμβολαιογράφου, η κλήρωση για τις 62 διαθέσιμες θέσεις του Προγράμματος πρακτικής άσκησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ).

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε πεδία σχετικά με τις διάφορες πτυχές της λειτουργίας των τριών φορέων και υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης, έμπρακτης υποστήριξης του ΙΣΝ προς το ΚΠΙΣΝ για πέντε χρόνια, καθώς και της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων. H πρωτοβουλία έχει ως στόχο τη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά στην Ελλάδα, που έχει πληγεί έντονα από το υψηλό ποσοστό ανεργίας στη χώρα.