Το ΙΣΝ Στηρίζει το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
21 Μαρτίου 2018Με αφορμή την ολοκλήρωση της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ύψους €14 εκατομμυρίων, προς το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), εκπρόσωποι του ΕΚΑΒ και του ΙΣΝ μιλούν από κοινού για την αγαστή συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για τη Δημόσια Υγεία.

Με την ολοκλήρωση της δωρεάς, 143 πλήρως εξοπλισμένα ασθενοφόρα έχουν παραδοθεί προς χρήση στα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ πανελλαδικά, ενώ παράλληλα πληρώματα του ΕΚΑΒ έχουν λάβει μέρος σε εκπαίδευση σχετικά με τον χειρισμό των νέων οχημάτων.