Ταξίδι του ΙΣΝ για την Έναρξη της Πρωτοβουλίας του «Στηρίζοντας την Υγεία στην Ελλάδα» - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ταξίδι του ΙΣΝ για την Έναρξη της Πρωτοβουλίας του «Στηρίζοντας την Υγεία στην Ελλάδα»
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018Την Παρασκευή, 23 Μαρτίου, 2018, εκπρόσωποι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος πραγματοποίησαν επισκέψεις σε Κομοτηνή και Θεσσαλονίκη, στους χώρους όπου σχεδιάζεται η ανέγερση νέων υποδομών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΙΣΝ «Στηρίζοντας την Υγεία στην Ελλάδα», προϋπολογισμού που αναμένεται να υπερβεί τα €200 εκατομμύρια.

Επιπλέον, το Σάββατο, 24 Μαρτίου, 2018, πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη τεχνικής φύσης επίσκεψη στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός αναφορικά με την παρέμβαση που θα λάβει χώρα στο νοσοκομείο στο πλαίσιο της δωρεάς.

Στις επισκέψεις συμμετείχε ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Renzo Piano και συνεργάτες του αρχιτεκτονικού γραφείου RPBW, δημιουργοί του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οι οποίοι θα αναλάβουν το σχεδιασμό των έργων υποδομών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της νέας δωρεάς. Παρόντες στις επισκέψεις ήταν επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, καθώς και εκπρόσωποι των οργανισμών το έργο των οποίων θα ενισχυθεί μέσα από τις δωρεές.

Η πρωτοβουλία του ΙΣΝ για την ενίσχυση της Υγείας στην Ελλάδα περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση μεγάλων παρεμβάσεων σε υποδομές, την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικές δράσεις στον τομέα της Υγείας.