19 χρόνια μετά….
19 Μαρτίου 2018Στη μνήμη του Κωνσταντίνου Νιάρχου, του πρώτου Έλληνα που κατέκτησε την υψηλότερη κορυφή του κόσμου, το Έβερεστ, Μάιος 1999….