Το Central Park Conservancy Τιμά το ΙΣΝ με το Βραβείο Forever Green
28 Φεβρουαρίου 2018Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) τιμήθηκε με το βραβείο Forever Green (Forever Green Award) για την υποστήριξη που έχει προσφέρει στο Central Park Conservancy (CPC), αλλά και σε άλλα πάρκα σε διεθνές επίπεδο.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει υποστηρίξει το πρόγραμμα Park-to-Park του CPC, το οποίο προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ χρηστών και διαχειριστών πάρκων, για τη φροντίδα των αστικών πάρκων.