18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 / Γνωρίστε… τους Πρώτους Απόφοιτους του Προγράμματος Υποτροφιών ΙΣΝ στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Columbia