20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / Γνωρίστε…τη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία»